Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
padadeszcz
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viamaddreamer maddreamer
padadeszcz

"Powiedz coś, nie mów nic - wszystko jedno.
Spowszedniała mi całkiem powszedniość.
Kran przecieka już prawie pół roku.
Ach uspokój mnie miły, uspokój !
Wiem, to przejdzie, chwila moment.
Na wielkie słowa zła pora.
Wiem, miłość to święto ruchome - pojutrze, przedwczoraj.

Nie mówmy o tym czego nie ma.
Namiętność opuściła nas w potrzebie.
Zmieńmy temat, kochanie, zmieńmy temat,
Skoro nie umiemy zmienić siebie.
Nie mówmy o tym czego nie ma,
co niknie pośród sprzecznych przepowiedni.
Zmieńmy temat, kochanie, zmieńmy temat
na inny, bliższy życiu, bardziej średni.

Szumi wiatr, radio gra, skrzypi okno,
uciekamy w osobną samotność.
Nie czekamy już świtu, ni zmroku,
Ach uspokój mnie miły, uspokój.
Wiem, to minie, to chwila, moment.
Zawraca bieg swój rzeka.
Wiem, miłość to święto ruchome - poczekam, poczekam ...

Nie mówmy o tym czego nie ma.
Namiętność opuściła nas w potrzebie.
Zmieńmy temat, kochanie, zmieńmy temat,
Skoro nie umiemy zmienić siebie.
Nie mówmy o tym czego nie ma,
co niknie pośród sprzecznych przepowiedni.
Zmieńmy temat, kochanie, zmieńmy temat
na inny, bliższy życiu, bardziej średni.

Nie mówmy o tym, czego nie ma.
Będzie dobrze lub tylko inaczej.
Zmieńmy temat, kochanie, zmieńmy temat,
albo po prostu CHODŹMY NA SPACER."

Jonasz Kofta "Zmieńmy temat"

padadeszcz
Reposted bymorelight morelight
padadeszcz
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeta eta
padadeszcz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeta eta
padadeszcz
6449 9889 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaeta eta
padadeszcz
Reposted fromlululemony lululemony viaeta eta
padadeszcz
7453 31c6
Reposted fromlambadada lambadada viaTangledUp TangledUp
padadeszcz
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viamefir mefir
8404 d8c8 500

breathtakingdestinations:

Prague - Czech Republic (von Anguskirk)

Reposted frombng123 bng123 viagwiazdeczka gwiazdeczka
padadeszcz
kiedy jestem dobra, jestem bardzo dobra, ale kiedy jestem zła - jestem jeszcze lepsza!
— mae west
Reposted fromniedoopisania niedoopisania
padadeszcz
(...) Może nie stać mnie było na taką miłość, jakiej była godna, jaką sobie wymarzyła, do jakiej, być może, już się przywiązała. Jej miłość zaczynała we mnie budzić lęk. (...) Więc może tych łez się jej bałem, bo przecież żadne rozstanie nie obywa się bez łez. Nie wiem, nie wiem. Nie znałem siebie i pewnie nigdy nie będę znał. Coś się we mnie ciągle miotało, czegoś chciałem, a nie wiedziałem czego, najgłupsza rzecz, a wyprowadzała mnie z równowagi, pragnąłem się do czegoś przywiązać, a wszystko odpychałem. Ogarniała mnie bez powodu wściekłość, a za chwilę próbowałem daremnie zrozumieć, dlaczego. A wszystkie tęsknoty, jakie mnie nachodziły, wydawały mi się tęsknotami nienawidzącymi. I nie świata, ludzi, życia, lecz samego siebie. Czy zresztą jakakolwiek tęsknota nie jest skierowana do siebie, za sobą?"

Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
padadeszcz
"Namiętność ma krótkie życie, intymność z biegiem lat ulega powolnemu rozpadowi, jeśli się o nią nie dba. Pierwsze syndromy? Wkurza nas, jak ktoś je albo jak się ubiera"

dr Alicja Długołęcka
padadeszcz
“Jak to jest nie zastanawiać się nad każdym krokiem, każdą myślą. Podjąć decyzję i nie głowić się, czy inne rozwiązanie nie jest lepsze. Skąd mieć pewność?”

Sara Grant, Neva
padadeszcz
padadeszcz
padadeszcz
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
6965 94da 500
padadeszcz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaseverine severine
padadeszcz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl